CONCARE 120 ml roztwór kondycjonujący przeznaczony do dezynfekcji i 
przechowywania twardych (stabilnokształtnych) soczewek kontaktowych.

CONCARE 45 ml środek czyszczący do soczewek twardych.